Instrukcije, poduke, repeticije, pripreme učenicima i studentima za sve škole i fakultete

BJELOVAR, ČAZMA, DARUVAR, GAREŠNICA, GRUBIŠNO POLJE, IVANSKA, VELIKO TROJSTVO, NOVA GRADIŠKA, OKUČANI, SLAVONSKI BROD, SLAVONSKI ŠAMAC, VELIKA KOPANICA, VRPOLJE, CAVTAT, DUBROVNIK, KORČULA, LASTOVO, METKOVIĆ, OPUZEN, OREBIĆ, PLOČE, VELA LUKA, ZAGREB, CENTAR, ČRNOMEREC, DUBRAVA, LUČKO, MAKSIMIR, MEDVEŠČAK, NOVI ZAGREB, ODRA, PEŠĆENICA, SESVETE, SUSEDGRAD, TREŠNJEVKA, TRNJE, BUJE, BUZET, LABIN, NOVIGRAD, PAZIN, POREČ, PULA, ROVINJ, UMAG, VODNJAN, DUGA RESA, KARLOVAC, OGULIN, OZALJ, SLUNJ, VOJNIĆ, ĐURĐEVAC, KOPRIVNICA, KRIŽEVCI, BEDEKOVČINA, DONJA STUBICA, ĐURMANEC, KLANJEC, KRAPINA, KRAPINSKE TOPLICE, MARIJA BISTRICA, OROSLAVJE, ZABOK, ZLATAR, DONJI LAPAC, GOSPIĆ, NOVALJA, OTOČAC, PERUŠIĆ, PLITVIČKA JEZERA, SENJ, UDBINA, ČAKOVEC, KOTORIBA, MURSKO, NEDELIŠĆE, PRELOG, BELI MANASTIR, BELIŠĆE, ĐAKOVO, DONJI MIHOLJAC, NAŠICE, OSIJEK, VALPOVO, KUTJEVO, LIPIK, PAKRAC, PLETERNICA, POŽEGA, VELIKA, BAKAR, ČABAR, CRES, CRIKVENICA, DELNICE, KASTAV, KRALJEVICA, KRK, LOVRAN, MALI LOŠINJ, MALINSKA, MATULJI, NOVI VINODOLSKI, OPATIJA, RAB, RIJEKA, VRBOVSKO, DRNIŠ, KNIN, ŠIBENIK, SKRADIN, TISNO, UNEŠIĆ, VODICE, DVOR, GLINA, GVOZD, HRVATSKA KOSTAJNICA, KUTINA, NOVSKA, PETRINJA, POPOVAČA, SISAK, SUNJA, TOPUSKO, HVAR, IMOTSKI, KAŠTELA, MAKARSKA, OMIŠ, SINJ, SOLIN, SPLIT, SUPETAR, TROGIR, VRGORAC, BEDNJA, IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF, VARAŽDIN, VARAŽDINSKE TOPLICE, ORAHOVICA, SLATINA, VIROVITICA, VOĆIN, GUNJA, ILOK, IVANKOVO, TOVARNIK, VINKOVCI, VRBANJA, VUKOVAR, ŽUPANJA, BENKOVAC, BIOGRAD NM, GRAČAC, NIN, OBROVAC, PAG, ZADAR, ZEMUNIK, BREGANA, DUGO SELO, IVANIĆ GRAD, JASTREBARSKO, KLOŠTAR IVANIĆ, SAMOBOR, SVETA NEDELJA, SVETI IVAN ZELINA, VELIKA GORICA, VRBOVEC, ZAPREŠIĆ, BJELOVARSKO-BILOGORSKA, BRODSKO-POSAVSKA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA, GRAD ZAGREB, ISTARSKA, KARLOVAČKA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA, KRAPINSKO-ZAGORSKA, LIČKO-SENJSKA, MEĐIMURSKA, OSJEČKO-BARANJSKA, POŽEŠKO-SLAVONSKA, PRIMORSKO-GORANSKA, ŠIBENSKO-KNINSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA, SPLITSKO-DALMATINSKA, VARAŽDINSKA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA, ZADARSKA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, cijela HRVATSKA, BiH, Srbija, Crna Gora i ostalo - Instrukcije, poduke, repeticije iz matematike, fizike, kemije, biokemije, biologije, statistike, vjerojatnosti, elektrotehnike, mehanike, mehanike fluida, hrvatskog, geografije, povijesti, državna matura, ispiti, upis na Medicinski fakultet, pomoć u učenju, klasične instrukcije ili online instrukcije putem Skypea ili Vibera.

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Home Šalabahter - fizika - elektricitet

Šalabahter - fizika - elektricitet

E-mail Ispis PDF

Šalabahter - fizika - elektricitet, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777

Elektricitet

Naboj

(Elementarni) naboj

-        sastoji se od čestica s nabojem (Q)

-        naboj se sastoji od elementarnih naboja (e)   e = 1,6 x 10-19 c

-        elementarni naboj  je nedjeljiv jer ga sadrže proton (p+) i elektron (e-) koji su također nedjeljivi

-        sv. pismo:

 • proton       +1c   m=1,67 x 10-27 kg
 • elektron    -1c    m=9,11 x 10-31 kg
 • neutron     0c     m= 1,66 x 10-27 kg

Kvantizacija naboja

-        svojstvo naboja da se sastoji od cijelog broja elementarnih naboja

-        cijeli broj = kvantizirana veličina – veličina koja prima samo strogo određene iznose

-        cijeli broj mora biti jer je elementarni naboj (kao i proton/elektron koji ga nose) nedjeljiv

Kulonova sila

-        sila između dvije nabijene čestice

-        može biti privlačna (naboji razl. predznaka) ili odbojna (istog predznaka)

-

-        epsilon r – relativna permitivnost materijala, mjeri se u odnosu na druge tvari, a u zraku i vakuumu iznosi = 1

Električno polje i potencijal

Električno polje

-        u nekoj točki oko nabijene čestice zamislio +1c

-        jakost električnog polja je sila (Kulonova) kojom djelujemo na taj zamišljeni +1c

-        što smo bliži, polje je veće

-        pozitivan naboj je izvor el. polja jer je sila između njega i +1c odbojna, a negativan naboj je ponor el. polja jer je F privlačna

-        polje je radijalno – zato što dva naboja jedan na drugog djeluju silom po spojnici

-        ukratko – jakost električnog polja je sila po jedinici naboja

-        jakost električnog polja za točkast naboj je

-        silnice – zamišljene linije koje opisuju električno polje (imaju oblik bubrega)

 • izviru u pozitivnom naboju, poniru u negativni naboj
 • polje prikazujemo vektorom koji je tangencijalan na silnice

-        nasumično raspoređen veliki broj vektora uvijek daje nulu – ne znam gdje ovo spada, ali piše mi ovako

Šalabahter - fizika - elektricitet, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777 Šalabahter - fizika - elektricitet, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777

Električni Potencijal

-        fizikalna veličina kojom objašnjavamo energiju koju +1c ima na nekom položaju

-        ta energija je potencijalna, tj. to je energija položaja u prostoru oko nabijene čestice

-        ukratko – potencijal je potencijalna energija (tj. rad) po jedinici naboja

-        razlika između el. polja i potencijalael. poljem opisujemo silu, a potencijalom energiju

-        što znači da je potencijal 5 Volti – znači da je potrebno 5 džula da bi se 1 kulon doveo u taj određeni položaj

-           volt – J/c – džula po kulonu

Napon

-        razlika potencijala između dvije točke, tj. rad po jedinici naboja

-

Potencijal i električno polje

-          - jakost električnog polja je razlika potencijala po jedinici dužine [V/m]

Kondenzatori

-        dvije paralelne nabijene ploče, od kojih je jedna nabijena pozitivno, a druga negativno

Električno polje na kondenzatoru

-        od poz. prema neg. naboju ide homogeno električno polje – to je polje jednakog smjera i iznosa, ostvarivo u kondenzatoru

-        homogeno električno polje

-        epsilon 0 = apsolutna permitivnost vakuuma = 8,854  x 10-12 c2/Nm2

Napon na kondenzatoru

-

Kapacitet kondenzatora

-          - fara je kulon po voltu

Energija uložena u nabijanje kondenzatora

-        energija ili rad uložen u nabijanje kondenzatora je jednaka površini pravokutnog trokuta u U/Q grafu

-

Spajanje kondenzatora

-        serijski – kad su kondenzatori spojeni u istoj grani tj. liniji linijski spoj) - može se zamijeniti s 1 kondenzatorom

 • kapacitet à 1/c1+1/c2=1/cser. spoja napon à U1 + U2=User.spoja naboj à Q1=Q2=Qser.spoja
 • kod serijskog povezivanja kapacitet se smanjuje (Cs<C1,C2) -  treba manje naboja da postignemo razliku od 1 V

 

-        paralelno – kad su kondenzatori spojeni na iste referentne točke, tj. potencijale -  može se zamijeniti s 1 kondenzatorom

 • kapacitet à C1+C2=Cpar.spoja napon à U1=U2=Upar.spoja naboj à Q1+Q2=Qpar.spoja
 • kod paralelnog povezivanja kapacitet se povećava (Cp>C1,C2) -  treba više naboja da postignemo razliku od 1 V

Šalabahter - fizika - elektricitet, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777

Električna struja

-        struja – usmjereno gibanje naboja

-        jakost struje - naboj koji je u Δt prošao površinom s, tj. količina naboja po jedinici vremena -

 • općenito je I=ΔQ/Δt, a u metalima je I=sven

-        ako prođe 100 protona i 100 elektrona, naboj je 0

-        u metalu su protoni vezani, a elektroni mogu prolaziti

-        svaki atom može dati onoliko elektrona koliko ih ima u zadnjoj ljusci

-        L = 6,022 x 1023 – broj slobodnih elektrona u 1 molu

-        elektroni se ne gibaju uvijek usmjereno, nego kaotično

-        moramo ih prisiliti na usmjereno gibanje – promjenom Ep (pot. en.) à dodavanjem napona - jedan kraj vežemo na veći potencijal, drugi na niži potencijal – dobijemo napon

-        u metalu

 • I = jakost struje
 • s = površina kojom prolaze elektroni
 • v crtano = prosječna brzina naboja (tj. elektrona ako smo u metalu)
 • e = elementarni naboj
 • n= broj elektrona po jedinici volumena ( )

-        struja u metalima teče zbog napona, tj. razlike u potencijalima

Ohmov zakon

-        uzrok otpora – privlačne i odbojne sile među nab. česticama u kristalu metala dok se elektron pokušava usmjereno gibati

-        zbog toga je za održavanje usmjerenog gibanja potrebno potrošiti energiju

 • tu energiju koju trošimo osigurava nam razlika potencijala tj napon
 • energija tj. rad koji trošimo na usmjeravanje pretvara se u toplinsku energiju (otpornici su zapravo grijači)
 • è rad izvršen za proticanje struje kroz vodiče u vrijeme t
 • è snaga potrebna za održavanje protoka struje

-         - Ohmov zakon R = otpor – jedinica je om Ω

Elektromotorni napon

-        strujni izvor – strujni element u kojem se razdvajanjem naboja svaka ne-električna energija pretvara u električnu

-        da bi razdvojili te naboje na izvoru trebamo uložiti energiju!

-         - rad/energija uložena od bilokoje ne-električne sile za razdvajanje 1 kulona naboja è elektromotorni napon

-        Kirchoffov zakon za petlju – algebarska suma svih razlika potencijala (napona) u zatv. krugu je nula -

 • taj zakon je posljedica zakona o sačuvanju energije

-        Kirchoffov zakon za čvor – algebarska suma svih jakosti struja u čvoru je nula -

 • taj zakon je posljedica zakona o sačuvanju naboja

Spajanje otpornika

Serijski spoj

-        Rs=R1+R2 è serijskim spajanjem otpornika otpor se povećava

Paralelni spoj

-        1/Rp=1/R1+1/R2  è paralelnim spajanjem otpornika otpor se smanjuje

Izvor: http://roko-rumora.net/

Šalabahter - fizika - elektricitet, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777 Šalabahter - fizika - elektricitet, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777

 

 

KONTAKTI

Informacije  i  predbilježbe  
za instrukcije i pripreme na
:

Telefone:

(+385)  095 812 7777
(+385)  099 739 9999
(+385)     01 299 0241


Viber:
(+385) 095 812 7777

WhatsApp: 095 812 7777

Skype: moje.instrukcije, 
instrukcije-online


E-mail: dobrepoduke@gmail.com
Direktna kontakt poruka

Glavni izbornik

Kemija - korisni sadržaji