Instrukcije iz kemije - Polimorfija

Ispis

Instrukcije iz kemije

Informacije i predbilježbe za instrukcije na telefone/Viber/WhatsApp: 

(+385)  095 812 7777,  099 739 9999,  01 2990 241,  Skpe: moje.instrukcije


Polimorfija


Polimorfija je pojava da se ista tvar pojavljuje u više kristalnih oblika pri promjeni vanjskih uvjeta (temperature i tlaka.

Kalcijev karbonat (CaCO3), ovisno o uvjetima koji vladaju pri procesu kristalizacije, može se pojavit kao kalcit (trigonska modifikacija) ili kao aragonit (rompska modifikacija).

Instrukcije iz kemije - Polimorfija, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777
Kalcit
Instrukcije iz kemije - Polimorfija, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777
Aragonit


Uzrok polimorfije je u promjeni međusobnog raspreda atoma, molekula ili iona.

Polimorfija se može temeljiti i na promjeni tipa kemijske veze.

Kositar je pri sobnoj temperaturi i višim temperaturama tipičan metal (srebrnobijeli metal male tvrdoće, izvanredno kovak, može se valjati u u vrlo tanke listiće – staniol).

Snižavanjem temperature ispod 13ºC metalna modifikacija kositra prelazi u sivu nemetalnu modifikaciju.

Instrukcije iz kemije - Polimorfija, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777
Kositar


Atomi u kristalnoj strukturi sivog kositra vezani su kovalentnim vezama. U ovakvom obliku kositar se može lagano usitniti u prah (kositrena kuga).


Instrukcije iz kemije - Polimorfija, Instrukcije, poduke, repeticije, matematika, kemija, fizika, drugi predmeti, državna matura, upis na medicinski fakultet, klasično ili putem Skypea, sve škole i fakulteti, 095 812 7777